terça-feira, 5 de março de 2013

MONAMEMoname ku tunde
Ku tunde n'go - ue
Moname zeka - ie
Mungu n'gu nome
Ai moname zambe iàme
Ai moname zambe iàme
Ki uijimbidila
Mavua ma n'gui tula
Moname oh m'bolo
N'gui sanguela kuebi
Moname zeka - ié
Mungu n'gui mone